Alam Flora & Fauna

Tema yang bertajuk Flora dan Fauna dikeluarkan pada Tahun 1998

Sheet

Dikeluarkan dengan 10 bentuk setem menggambarkan hidupan dan tumbuhan liar. Ada yang biasa dilihat dan ada sukar untuk ditemui. Nilai setiap setem RP 500,